[1]
Hallandvik, J.-E., Hødnebø, S. og Bachke, C.C. 2009. Trenger vi en feriepolitikk for utsatt ungdom?. Tidsskrift for ungdomsforskning. 9, 2 (jan. 2009).