[1]
Olsen, T. 2007. Nakne knær, syndige klær – en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning. 7, 2 (jan. 2007).