[1]
Fangen, K. 2001. Demonisering eller ansvarliggjøring. Tidsskrift for ungdomsforskning. 1, 1 (jan. 2001).