[1]
Bakken, A. 2016. Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode. Tidsskrift for ungdomsforskning. 16, 1 (jan. 2016), 40–62.