[1]
Iversen, A. og Kristin, R. 2016. Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning. 16, 2 (des. 2016).