[1]
Hegna, K. 2018. Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning. 18, 1 (okt. 2018).