[1]
Tjønndal, A. 2019. Jenter på brett: Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett. Tidsskrift for ungdomsforskning. 18, 2 (jan. 2019), 76–106.