(1)
Hegna, K. Ungdom Med Innvandringsbakgrunn Etter Overgangen Til videregående opplæring – Tapte Nettverk Og Svekket Skoletrivsel?. TFU 2013, 13.