(1)
Henningsen, E. Bekymringsblikket. TFU 2009, 9.