(1)
Hallandvik, J.-E.; Hødnebø, S.; Bachke, C. C. Trenger Vi En Feriepolitikk for Utsatt Ungdom?. TFU 2009, 9.