(1)
Olsen, T. Nakne knær, Syndige klær – En Analyse Av Klesdiskurser Blant læstadiansk Ungdom. TFU 2007, 7.