(1)
Øia, T. Ungdom og bruk av tobakk. TFU 2005, 5.