(1)
Fekjær, S.; Pape, H. Når «alle» Doper Seg. TFU 2004, 4.