(1)
Øia, T.; Strandbu, Åse. Ungdom Og Tradisjonell Bruk Av Naturen. TFU 2004, 4.