(1)
Øia, T.; Strandbu, Åse. Ungdom og tradisjonell bruk av naturen. TFU 2004, 4.