(1)
Nævdal, F. Skoleprestasjoner, kjønn og bruk av hjemme-PC. TFU 2004, 4.