(1)
Myrvang, C. Slemme pikers feminisme Konsum som opprør på 1920-tallet. TFU 2003, 3.