(1)
Fangen, K. Demonisering eller ansvarliggjøring. TFU 2001, 1.