(1)
Støren, L. A.; Sandberg, N. Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?. TFU 2001, 1.