(1)
Bakken, A. Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode. TFU 2016, 16, 40–62.