(1)
Iversen, A.; Kristin, R. Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. TFU 2016, 16.