(1)
Frøyland, K. Sentrale Kvalitetar I Arbeidsinkludering Av sårbar Ungdom, Slik Ungdom sjølv Og Arbeidsgivarar Opplever Det. TFU 2017, 17.