(1)
Ødegård, G.; Svagård, V. Hva Motiverer Elever Til å Bli Aktive Medborgere?. TFU 2018, 18.