(1)
Ødegård, G.; Svagård, V. Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. TFU 2018, 18.