(1)
Hegna, K. Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?. TFU 2018, 18.