(1)
Hegna, K. Endringer I Samfunnspolitisk Engasjement Og Deltakelse Blant Ungdom 2009 - 2016: Økte Sosiale Forskjeller Og Polarisering?. TFU 2018, 18.