(1)
Hegna, K. Har Ungdomsholdninger Til Medborgerrettigheter Endret Seg Fra 2009 Til 2016? Betydningen Av kjønn Og Familiebakgrunn for Holdninger Til kjønnslikestilling, Innvandreres Og Etniske Minoriteters Rettigheter. TFU 2018, 18.