(1)
Hegna, K.; Ødegård, G.; Seland, I. Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse. TFU 2019, 18, 7-27.