(1)
Steig, M. H.; Nodeland, S. M.; Abildsnes, E. "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre": En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. TFU 2019, 18, 23-44.