Hegna, K. (2013). Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring – tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 13(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1017