Øia, T., & Strandbu, Åse. (2004). Ungdom og tradisjonell bruk av naturen. Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1135