Støren, L. A., & Sandberg, N. (2001). Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 1(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1179