Bakken, A., Sletten, M. A., & Eriksen, I. M. (2019). Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 45–75. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151