Tjønndal, A. (2019). Jenter på brett: Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 76–106. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3152