Steig, M. H., Nodeland, S. M., & Abildsnes, E. (2019). "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre": En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), 23–44. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173