HEGNA, K. Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning, [S. l.], v. 18, n. 1, 2018. Disponível em: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997. Acesso em: 28 mar. 2023.