Hegna, Kristinn. 2013. «Ungdom Med Innvandringsbakgrunn Etter Overgangen Til videregående opplæring – Tapte Nettverk Og Svekket Skoletrivsel?». Tidsskrift for Ungdomsforskning 13 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1017.