Hegna, Kristinn. 2018. «Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?». Tidsskrift for ungdomsforskning 18 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996.