Hegna, Kristinn. 2018. «Endringer I Samfunnspolitisk Engasjement Og Deltakelse Blant Ungdom 2009 - 2016: Økte Sosiale Forskjeller Og Polarisering?». Tidsskrift for Ungdomsforskning 18 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996.