Hegna, Kristinn. 2018. «Har Ungdomsholdninger Til Medborgerrettigheter Endret Seg Fra 2009 Til 2016? Betydningen Av kjønn Og Familiebakgrunn for Holdninger Til kjønnslikestilling, Innvandreres Og Etniske Minoriteters Rettigheter». Tidsskrift for Ungdomsforskning 18 (1). https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997.