Bakken, Anders, Mira Aaboen Sletten, og Ingunn Marie Eriksen. 2019. ¬ęGenerasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press¬Ľ. Tidsskrift for ungdomsforskning 18 (2):45-75. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151.