Bakken, Anders, Mira Aaboen Sletten, og Ingunn Marie Eriksen. 2019. ¬ęGenerasjon Prestasjon? Ungdoms Opplevelse Av Stress Og Press¬Ľ. Tidsskrift for Ungdomsforskning 18 (2):45-75. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151.