Steig, Marianne Hovet, Siren Mathisen Nodeland, og Eirik Abildsnes. 2019. «‘Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre’: En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring». Tidsskrift for ungdomsforskning 18 (2):23-44. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173.