Bø, A. K. og Hovdenak, S. S. (2011) «Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted», Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1038 (åpnet: 4 desember 2021).