Hallandvik, J.-E., Hødnebø, S. og Bachke, C. C. (2009) «Trenger vi en feriepolitikk for utsatt ungdom?», Tidsskrift for ungdomsforskning, 9(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1053 (åpnet: 20 januar 2022).