Nævdal, F. (2004) «Skoleprestasjoner, kjønn og bruk av hjemme-PC», Tidsskrift for ungdomsforskning, 4(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1141 (åpnet: 29 mai 2023).