Fangen, K. (2001) «Demonisering eller ansvarliggjøring», Tidsskrift for ungdomsforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1175 (åpnet: 26 mai 2024).