Støren, L. A. og Sandberg, N. (2001) «Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?», Tidsskrift for ungdomsforskning, 1(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1179 (åpnet: 26 mai 2024).