Bakken, A. (2016) «Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode», Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(1), s. 40–62. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1590 (åpnet: 22 juni 2024).