Iversen, A. og Kristin, R. (2016) «Nyanser av vold? Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner», Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1891 (åpnet: 21 februar 2024).