Frøyland, K. (2017) «Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det», Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2567 (åpnet: 4 desember 2021).