Hegna, K. (2018) «Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996 (åpnet: 15 juli 2024).