Hegna, K. (2018) «Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997 (åpnet: 1 april 2023).