Bakken, A., Sletten, M. A. og Eriksen, I. M. (2019) «Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 45–75. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151 (åpnet: 15 juli 2024).