Tjønndal, A. (2019) «Jenter på brett: Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 76–106. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3152 (åpnet: 29 september 2023).